Find and Replace in file

Grep เป็นสำสั่งสำหรับใช้ค้นหาข้อมูลภายในไฟล์ (การใช้คำสั่งใดๆ ควรศึกษาให้มีความเข้าใจ และมีความระมัดระวังในการใช้งาน) วิธีการ ค้นหาข้อความ (String) ในไฟล์ ใช้คำสั่ง grep -or ‘_STRING_’ * เช่น grep -or ‘love’ * หมายถึงทำการค้นหา ทั้งหมดใน Directory ที่อยู่ ทำการค้นหาเฉพาะไฟล์ grep -or ‘_STRING_’ _FILENAME_ เช่น grep -or ‘love&#8217...

สวัสดีชาว it ทุกท่าน ยินดีต้อนรับ – -‘

ยินดีต้อนรับ โดยผมได้ทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อบันทึกและแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ผมเคยเจอเคยอ่านให้กับผู้อ่านทั่วไป และการแก้ปัญหาต่างๆให้กับผู้ที่สนใจเรื่อง Linux macOS Windows และทิปต่างๆให้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หวังว่าบทความที่ผมนำมาลงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ และอย่าลืม บทความที่มีประโยชน์เผื่อคนอื่นจะได้มีความรู้เพิ่มเหมือนคุณ